Newsletter Politechniki Koszalińskiej 247


Politechnika Koszalińska współpracuje z firmą GlobalLogic
Spotkanie podsumowujące Student Development Program 2016 odbyło się 17 października br. na Politechnice Koszalińskiej. Partnerem uczelni w realizacji projektu jest GlobalLogic, firma ma swój oddział w Koszalinie. W programie wzięło udział 62 studentów Politechniki Koszalińskiej, z których 21 odbyło płatny staż.Prezentacja odbyła się podczas spotkania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Wzięli w niej udział między innymi przedstawiciele GlobalLogic: Anna Al-Saiedim Piotr Bartkiewicz i Marek Matysiak.
Firma GlobalLogic nawiązała współpracę z Politechniką Koszalińską w marcu br. Celem projektu Student Developmant Program 2016 było wyłonienie zdolnych studentów, którzy mieliby szansę na udział w płatnych stażach w GlobalLogic. 
Do programu zgłosiło się 102 studentów, głównie z Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Brali oni udział w zajęciach teoretyczno-praktycznych.
Przez 10 tygodni pracownicy firmy prowadzili zajęcia w grupach: Enterprise Applications, Embedded Systems, Qualityassurance.


Spośród studentów uczestniczących w zajęciach, 21 osób zakwalifikowało się na staż wakacyjny. Po stażu 13 osób znalazło zatrudnienie w firmie GlobalLogic. Plan rozwoju kariery zawodowej zakłada równolegle zdobywanie praktycznych umiejętności oraz ukończenie studiów w Politechnice Koszalińskiej. 
Podczas spotkania, prof. Danuta Zawadzka, prorektor do spraw kształcenia, w imieniu rektora prof. Tadeusza Bohdala, wręczyła przedstawicielom GlobalLogic podziękowania za zaangażowanie w realizację  projektu wyrażając nadzieję na dalszą bardzo dobrą współpracę.

Nowa specjalność na Wydziale Elektroniki i Informatyki
Wydział Elektroniki i Informatyki – wspólnie z firmą GlobalLogic – planuje uruchomienie specjalności na kierunku Informatyka. Specjalność ma przygotować przyszłego absolwenta do pracy w charakterze programisty oraz testera oprogramowania.
Na kierunku Elektronika i Telekomunikacja planowane jest dostosowanie treści przedmiotów realizowanych w ramach specjalności Systemy automatyki do potrzeb pracodawców. Tematyka ma objąć zagadnienia projektowania i programowania układów wykorzystujących współczesne systemy wbudowane. Więcej.

ogłoszenie

ogłoszenie

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe
Podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Elektroniki i Informatyki (WEiI) oraz Wydziale Technologii i Edukacji (WTiE) Politechniki Koszalińskiej zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu na najlepszą pracę dyplomową, organizowanego przez oddział koszaliński Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Do konkursu zostało zgłoszonych 60 prac inżynierskich i magisterskich, spośród których komisja wybrała sześć najlepszych.W kategorii prac inżynierskich nagrodzeni zostali: Piotr Ładyński oraz Szymon Wasilewski, absolwenci WTiE, którzy swoje prace pisali pod kierunkiem dra inż. Sebastiana Pecolta. Z WEiI komisja nagrodziła pracę Łukasza Zielińskiego, napisaną pod kierunkiem dra inż. Marka Popławskiego oraz pracę Patryka Widulińskiego, napisaną pod kierunkiem dra inż. Dariusza Gretkowskiego.W kategorii prac magisterskich nagrodzeni zostali: Maciej Downar i Andrzej Kostka, których prace zostały napisane pod kierunkiem dra inż. Dariusza Drabarka. Obaj absolwenci studiowali na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Więcej.
ogłoszenie

ogłoszenie

 
Trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia
Przypominamy, że termin rekrutacji na studia drugiego stopnia na Politechnice Koszalińskiej upływa 30 października br.
Dyplomanci, zamierzający podjąć studia na Politechnice Koszalińskiej, powinni rejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK). Będzie to podstawą procedowania przyjęcia na studia. Więcej.
 
Studia magisterskie na Energetyce
W tym roku – po raz pierwszy na Politechnice Koszalińskiej – zostały uruchomione studia magisterskie niestacjonarne na kierunku Energetyka. Wszyscy inżynierowie zainteresowani tym kierunkiem mogą rejestrować się na stronie https://irk.politechnika.koszalin.pl/. Czasu na to jest niewiele, ponieważ rekrutacja potrwa do końca października br. Więcej.
ogłoszenie

ogłoszenie

 
UTW: inauguracja roku akademickiego
19 października br. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (UTW) Politechniki Koszalińskiej. Indeksy odebrało ponad 100 nowych słuchaczy.Studenci UTW, przez najbliższych dziewięć miesięcy, będą uczestniczyć w wykładach, zajęciach dodatkowych i fakultatywnych. Mogą ponadto korzystać z – organizowanych przez UTW – wycieczek.  Wśród seniorów, których ogółem w Koszalinie jest ponad 20 tysięcy, zainteresowanie UTW wciąż rośnie, na co wskazuje między innymi wydłużająca się tzw. lista rezerwowa chętnych do udziału w zajęciach. Wykład inauguracyjny, pod tytułem „Komunikowanie się w internecie – manipulacje mediów i użytkowników”, wygłosiła dr Monika Kaczmarek-Śliwińska (na zdjęciu powyżej) z Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Więcej.
ogłoszenie

ogłoszenie

 
Konferencja naukowa „Cossalin ad fontes”
Konferencja naukowa pod tytułem Cossalin ad fontes 2.0, czyli o 750-leciu raz jeszcze...”, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie, odbyła się 21 października br., w auli Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Kwiatkowskiego 6e.


Konferencję współorganizowali: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej oraz Samorząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej.W programie spotkania znalazły się dwa panele tematyczne i sześć prelekcji dotyczących między innymi: herbów Koszalina, rejencji koszalińskiej, ludności powiatu gnieźnieńskiego osiedlającej się na ziemi koszalińskiej w pierwszych latach powojennych, 109 latach niemieckiego Seminarium Nauczycielskiego w przedwojennym Koszalinie, ochrony zabytków koszalińskich.  Konferencji towarzyszyła wystawa „200 Twarzy Koszalina. Historyczne oblicza miasta” oraz prezentacja publikacji „200 Twarzy Koszalina. Fasady koszalińskich budynków”. Publikacja jest również dostępna w formacie pdf na stronie Archiwum Państwowego. Więcej.
ogłoszenie

ogłoszenie

 
WM: konkurs wiedzy o OZE
Wydział Mechaniczny (WM) Politechniki Koszalińskiej jest współorganizatorem, zaplanowanego na 26 i 27 października br., konkursu wiedzy o odnawialnych źródłach energii (OZE), adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Sarbinowska Akademia Energii Odnawialnej”. Wydział Mechaniczny realizuje kształcenie między innymi na kierunku Energetyka. Więcej.

ogłoszenie

ogłoszenie

 
Nowe produkcje Studia HD Platon
Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej zaprasza na swój kanał You Tube oraz stronę internetową. Tam znajdują się nowe – i dotychczas zrealizowane – materiały filmowe oraz najważniejsze informacje o projekcie Platon i konsorcjum Pionier.
Wśród wielu nowych materiałów znalazła się między innymi relacja z wizyty wicepremiera Jarosława Gowina na Politechnice Koszalińskiej. Więcej.
 

Stypendysta Fulbrighta uczy angielskiego
Z inicjatywy prof. Brygidy Gasztold, w roku akademickim 2016/2017, Wydział Humanistyczny (WH) Politechniki Koszalińskiej gości stypendystę programu Fulbrighta – English Teaching Assistant – Benjamina Rabina B. A., który prowadzi zajęcia na kierunku Filologia Angielska WH.
Osoby zainteresowane współpracą ze stypendystą w obszarze nauczania języka angielskiego, kultury amerykańskiej oraz muzyki poważnej mogą kontaktować się bezpośrednio z prof. Brygidą Gasztold: brygida.gasztold@tu.koszalin.pl. Więcej.  
ogłoszenie

ogłoszenie

 
BGPK: dostęp do Bloomsbury Fashion Central
Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) informuje o uruchomieniu dwumiesięcznego (do 16 grudnia br.) dostępu testowego do wszystkich baz na platformie Bloomsbury Fashion Central (BFC).
BFC to edukacyjna platforma internetowa dla nauczycieli, studentów, naukowców i specjalistów, która dostarcza natychmiastowy dostęp do artykułów, podręczników, materiałów szkoleniowych multimedialnych i obrazów w modzie, tekstyliach i dziedzinach pokrewnych. Więcej.

ogłoszenie

ogłoszenie

Konkurs z cyberbezpieczeństwa
Kaspersky Lab uruchomił Talent Lab, międzynarodowy konkurs dla studentów oraz młodych ekspertów (w wieku 18-30 lat). Jego celem jest sprostanie aktualnym wyzwaniom w zakresie cyberbezpieczeństwa dzięki technicznym i twórczym talentom uczestników. Oceny aspektów nietechnicznych obejmą marketing konsumencki, analizę zawartości sieciowej, projektowanie koncepcyjne i rozrywki edukacyjne. Więcej.
ogłoszenie

ogłoszenie

 
Konkurs „Od teorii do praktyki”
Do końca listopada br. potrwa nabór prac do IV edycji konkursu „Od teorii do praktyki”, zainicjowanego przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą. Konkurs skierowany jest do studentów uczelni wyższych, którzy w roku akademickim 2016/2017 przygotowują się do obrony w ramach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich. Firma Geberit, która została partnerem konkursu, poszukuje autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu inżynierii sanitarnej. Więcej.
 
Konkurs na pracę magisterską
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji lub ochronie konsumentów. Uczestnikami mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę, ocenioną na co najmniej bardzo dobry, w terminie od 16 października 2015 roku do 15 października br. Termin przyjmowania zgłoszeń – do 31 października br. Więcej.

ogłoszenie

ogłoszenie


Redakcja NPK: Dział Planowania i Promocji Politechniki Koszalińskiej
Kontakt: newsletter@tu.koszalin.pl, tel. 94/347 86 54
Zdjęcia: Adam Paczkowski (10)
Numer: 247
Rok: 6
Data: 24 października 2016 roku

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. 94/347 85 00, fax 94/342 59 63
www.tu.koszalin.pl
www.facebook.com/politechnikaKoszalin
www.twitter.com/PolitechnikaKos


Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Politechnika Koszalińska nie udostępnia danych imiennych osób zarejestrowanych w NPK. Uczelnia nie zbiera danych kontaktowych, lecz wyłącznie adresy e-mail odbiorców NPK.  

Najnowsze newslettery

» NewsletterLoading ...loader
» Brak aktualnych newsletterów

Jeżeli chcesz obejrzeć newslettery archiwalne kliknij tutaj.